Veiligheidsnetten

Alle bovenstaande veiligheidsnetten zijn conform NEN-EN 1263-1

Het belang van

Veiligheidsnetten

Werken op hoogte brengt risico’s met zich mee. Helaas gebeuren er jaarlijks nog te veel ongelukken, soms met dodelijke afloop. Het “val” gevaar vormt een van de grootste problemen op de bouw en collectieve valbeveiliging helpt om dit probleem te voorkomen. De jarenlange ervaring van onze medewerkers maken dat Steentjes veiligheidsnetten & randbeveiligingen B.V. op dit gebied uw ideale partner is. Wij werken bovendien altijd conform de norm NEN-EN 1263-2, de Europese norm voor het monteren en demonteren van veiligheidsnetten.

Voorschriften:

Vanaf een hoogte van 2,50 meter dient er gewerkt te worden met valbeveiliging. Ten eerste moet bekeken worden of het werken op die hoogte op een andere wijze uitgevoerd kan worden. Hierin speelt de keuze van materiaal of materieel een rol. Kan dit niet dan wordt overgegaan op collectieve valbeveiliging. Deze wordt dan uitgevoerd met veiligheidsnetten en/of randbeveiliging. Indien door bijzondere omstandigheden ook collectieve valbeveiliging geen optie is dan dient men over te gaan op persoonlijke valbeveiliging. Dit laatste is echter alleen toegestaan in situaties waar collectieve valbeveiliging niet mogelijk is.

Onze veiligheidsnetten zijn altijd conform de norm NEN-EN 1263-1.

Ook bij werken op een geringe hoogte komen ongevallen met ernstig letsel voor, neem daarom geen risico en zorg voor een goede valbeveiliging.